TRAINING CENTER
03 October 2019

Geachte Relatie,

Recent zijn wij door DNV GL geconfronteerd met een onverwachte juridische toeslag op alle TCVT certificaten.

V-TAS heeft getracht hierin enige coulance c.q. uitstel te verkrijgen maar de voorgenomen toeslag wordt door DNV GL helaas gehandhaafd.

Deze toeslag wordt aan elk certificaat vanuit ieder examenbureau doorbelast.

Helaas zien wij ons genoodzaakt deze kosten 1 op 1 bij ieder nieuw of verlengt certificaat aan de certificaathouder door te belasten.

De toeslag bedraagt € 25,= exclusief btw per TCVT certificaat.

Ook bij directe her-certificering bij DNV GL hebben zij het tarief met € 25,= verhoogd.

TCVT RA heeft inmiddels laten weten dat zij vanaf 1 januari 2020 deze toeslag zullen handhaven.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij uw eventuele vragen of opmerkingen met belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet

John van Oers
Directeur
V-TAS Opleidingscentrum.  


Bijlage : Mailing DNV GL.
                                                                       

Geacht examenbureau,

In de afgelopen twee jaar zijn via i-SZW diverse overtredingen in het werk van door ons gecertificeerde machinisten gemeld.
Conform de betreffende schema’s diende en dient DNV GL daartoe de betreffende machinist op basis van de melding van i-SZW te sanctioneren.
Deze sancties hebben vervolgens tot diverse rechtszaken geleid met exceptionele juridische kosten voor DNV GL als gevolg.
Aangezien zowel TCVT als ook SZW van mening zijn dat DNV GL zelf de financiële gevolgen van de juridische kosten moet dragen, zijn wij genoodzaakt om een juridische toeslag op de certificaatprijs te moeten heffen.

Dit betekent dat de DNV GL certificaatprijs per 1 september 2019 wordt verhoogd met€ 25,00.
(let op: dit is exclusief afdracht aan TCVT en exclusief BTW).

We verwachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

DNV GL - Business Assurance
DNV GL® – a member of Det Norske Veritas® group     

Back <


 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS