TRAINING CENTER

Veilig werken met een Zelfrijdende Hoogwerker (CCV N109/U30-1)

1. Globaal lesprogramma

 • Arbo-regelgeving
 • Veilig werken met een mobiele kraan
 • Stabiliteit
 • Interpreteren van een hijsplan
 • Afzetten van de werkplek
 • Risico-analyse
 • Lasten aanslaan bij een hijswerktuig
 • Massa- en zwaartepuntbepaling
 • Assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken
 • Keuringen en certificaten
 • Keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen
 • Communicatie met de machinist en omstanders
 • Hand- en armseinen
 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften
  2. Doelstelling

Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de machine. Daarnaast leren ze verantwoord aanslaan van lasten volgens TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Tenslotte word geleerd hoe op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever. 

3. Maximaal aantal deelnemers

Voor deze cursus kunnen wij 4 deelnemers per instructeur per kraan aanmelden.
 
4. Middelen
 • Hoogwerker

5. Tijdsduur
 
 • 1dag, inclusief examen
**Trainingen op maat mogelijk


6. Beschikbare talen

Deze cursus en het examen kan worden verstrekt in de volgende talen:
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans

7. Waarde nascholing (Tevens min. aantal lesuren)

Deze cursus heeft een waarde van 7 uur.

 


AANMELDEN

 

 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS
 • op V-TAS